ფაუერი 15 მლ


0.66

მიმწებებელი
შემადგენლობა: მულტიფუნქციონალური ნატურალური ადიუვანტი, შედგება მცენარეული წარმოშობის ფისებისაგან(ჭერმის და ატმის)-100%. წყალში ხსნადი კონცენტრატი,შექმნილია იმისათვის, რომ დაიცვას და გაახანგრძლივოს სასუქების,ფუნგიციდებისა და პესტიციდების მოქმქდქბის ვადა და აამაღლოს ეფექტურობა.
გამოყენების ნორმები : 1 მლ. 4 ლ წყალზე

 •   
 • აუმჯობესებს სამუშაო ხსნარის მიკრობას;
 • თანაბრად ანაწილებს სამუშაო ხსნარს ფოთლის ზედაპირზე;
 • საშუალებას იძლევა, გახანგრძლივდეს პესტიციდებისა და კვების ელემენტების ეფექტიანი ზემოქმედების პერიოდი;
 • გაუმჯობესდეს მცენარეში პესტიციდების გავრცელების თანაბრობა;
 • ამცირებს ქარის მიერ წვეთების გადაფერთხვისა და ნალექებით სამუშაო ხსნარის ჩამორეცხვის ალბათობას;
 • აუმჯობესებს მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და კვების ელემენტების შეტანის პირობებს;
 • იძლევა სამუშაო ხსნარში წყლის რაოდენობის შემცირების საშუალებას პრეპარატთა მოქმედების ეფექტის დაკარგვის გარეშე;
 • მცენარეებზე თხელი მატარებელი აპკის ჩამოყალიბება თავიდან აგვაცილებს ფოთლებიდან წვიმის მიერ სამუშაო ხსნარის ჩამორეცხვას;
 • საშუალებას იძლევა, მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და კვების ელემენტების შეტანის სამუშაოები ჩატარდეს პროგნოზირებული ნალექების წინაც კი;
 • საშუალებას გვაძლევს, 20-30%-ით შემცირდეს პესტიციდების ხარჯვის ნორმები, ხოლო პესტიციდებით მცენარეთა დამუშავების ჯერადობა შემცირდეს ორზე მეტჯერ;
 • ეკოლოგიურად უსაფრთხოა. არ აბინძურებს გარემოს. შესაძლებელია ერთობლივი გამოყენება ბიოლოგიური და ქიმიური დაცვის პრეპარატებთან ერთად;  
 • იხილეთ ვრცლად

გაზიარება:

ბრენდი
სანათური
ფასი
0.66
ქვეყანა
საქართველო
წონა
0.015
ნანახია
2722