გალერეა

აგროპოლიტიკა და კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა ნოდარ მინდიაშვილი და ნიკოლოზ გოგიაშვილი

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების სერტიფიცირება

აგროპოლიტიკა გოჩა ცოფურაშვილი და ნოდარ მინდიაშვილი მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაზე 18.05.20

აგროპოლიტიკა გოჩა ცოფურაშვილი და ნოდარ მინდიაშვილი

 

აგროპოლიტიკა კარგი სასოპლო სამეურნეო პრაქტიკა

 

ალუბალი მალნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის და გმოკვების ზოგადი სქემა 100 ლ. წყალზე

ატმის მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი სქემა 100 ლ წყალზე

კარტოფილის მავნებელ- დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების სქემა 100 ლ . წყალზე

 

 

ჟოლოს (უეკლო მაყვალი) მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი სქემა 100 ლ წყალზე

 

კიტრის მავნებელ- დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი სქემა 100 ლ წყალზე

 

პომიდვრის მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების სქემა 100 ლ წყალზე

 

ვაშლის (თესლოვანი ხეხილის) მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი სქემა 100ლ. წყალზე

 

ციტრუსის მავნებელ-დააავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი სქემა 100 ლ. წყალზე

 

თხილის მავნებელ-დაავადებებთის და გამოკვების ზოგადი სქემა 1ჰა-300ლ  წყლის ხარჯვის ნორმით

 

ხორბლის მავნებელ-დაავადებებთის და გამოკვების ზოგადი სქემა 1ჰა-300ლ წყლის ხარჯვის ნორმით

სალათის ფურცლის და ისპანახის მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების ზოგადი აგროსქემა

 

ბიზნესი სანათურთან ერთად და სანათურის ხაზის პრეპარატების მოკლე აღწერილობა

ეკოლოგიური პომიდვრის მოყვანა     

ეკოლოგიური მწვანე ბოსტნეულის მოყვანა

მოტივაცია გადაცემის სტუმარი ნოდარ მინდიაშვილი 09 10 2019

ეკოლოგიური ,მწვანე ვენახის მოყვანა . ნოდარი მინდიაშვილი და გიორგი გელაშვილი. 11.10.2019

ეკოლოგიურად სუფთად მოყვანა მარცვლოვანი კულტურების, ნოდარი მინდიაშვილი და ნიკოლოზ გოგიაშვილი

თერჯოლა, კიტრის სადემონსტრაციო სათბური

ეკოლოგიური,პომიდვრის მოყვანა ,ნოდარ მინდიაშვილი და ნიკოლოზ გოგიაშვილი

გადაცემა პროდუქციის სერტიფიცირება . სტუმარი ნოდარი მინდიაშვილი

აგროპოლიტიკა კარგი სასოპლო სამეურნეო პრაქტიკა ნოდარი მინდიაშვილი და გოჩა ცოფურაშვილი

მოტივაცია გადაცემის სტუმარი ნოდარი მინდიაშვილი

გორი, სოფ სკრა ხორბლის მოსავლის აღება

ქობულეთის რაიონი სოფელი გვარა

კახეთი, სოფელი კარდენახი " ნაღდი მარანი"

წნორი , ჯუღაანი ნაწილი მეორე

გურჯაანი , ჩუმლაყი ერთ წლის ბიო ვენახი

გურჯაანი, სოფელი ჩუმლაყი სამი წლის ვენახი

წნორი , ჯუღაანი ნაწილი პირველი

გორი, სოფ. საქაშეთი ქლიავის ბაღი

გორი, სოფ სკრა ხორბლის სათესლე მასალის დამუშავება

სადემონსტრაციო ნაკვეთი ხორბალი სოფელი სკრა გორი 22 04 2019

გორი, სოფ. სკრა ვაშლის და ბალის სადემონსტრაციო

სადემონსტრაციო ნაკვეთი კარტოფილი, ქარელი 11 04 2019

სადემონსტრაციო ნაკვეთი კარტოფილი, ქარელი მეორე ნაწილი

სადემონსტრაციო ნაკვეთი კარტოფილი, ქარელი მოსავლის აღება

გორი, სოფ სკრა ხორბლის სადემონსტრაციო ყანა

კახეთი სოფ შაშიანი , ბიო ვენახი

პომიდორი გორი სოფელი სკრა

კასპი , სადემონსტრაციო პომიდვრის სათბური

პომიდორი გორი სოფელი საქაშეთი

თხილის ბაღი

პომიდორი გორი სოფელი სკრა ნაწილი ორი

კასპის რაიონი სოფელი ზემო ხანდაკი, სიმინდის ნაკვეთი

გორი, სოფელი სკრა, ვაშლის ბაღი ნაწილი მეორე