აგროტექნიკა

მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის და გამოკვების სანათურის აგროტექნიკური სქემაზე საკონსულტაციოთ გთხოვთ მიმართოთ სანათურის კონსულტანტ-სპეციალისტს თქვენს რეგიონში.

 

   თბილისი / შიდა ქართლი                      

                                                                                                                                                                                         

ნიკოლოზ გოგიაშვილი                   

            598 873 788