ბორური 100 გრ
შემადგენლობა: ბორის წყალში ხსნადი მარილი 37 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ანტიმიკობული ეფექტი      ანტივირუსული მოქმედება      მაღალი ანტიბაქტერიული ეფექტურობა      გამონასკვების სტიმულაცია     ფესვთა სისტემის მატება     ყლორტების ზრდის გაძლიერება      ძლიერი ბიოაქტიური ეფექტურობა      შაქრების წარმოქმნის გაძლიერება      სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი
1.47
მარილური 250 გრ
შემადგენლობა: მიკროელემენტების კომპლექსი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზე       ფესვთა სისტემის ზრდა     ვეგეტაციური მასის მომატება     ნაყოფის ხარისხის გაუმჯობესება     ნაყოფიერების ზრდა     დაავადებებისადმი მდგრადობის ამაღლება      სამედქიცინო პროდუქტის ხარისხი
3.04
ბორური 250 გრ
შემადგენლობა: ბორის წყალში ხსნადი მარილი 37 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ანტიმიკობული ეფექტი      ანტივირუსული მოქმედება      მაღალი ანტიბაქტერიული ეფექტურობა      გამონასკვების სტიმულაცია     ფესვთა სისტემის მატება     ყლორტების ზრდის გაძლიერება      ძლიერი ბიოაქტიური ეფექტურობა      შაქრების წარმოქმნის გაძლიერება      სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი
3.15
კალცური 250 გრ
შემადგენლობა: კალციუმის წყალში ხსნადი მარილი 100 %-იანი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზეე       ფესვთა სისტემის განვითარება;       იმუნიტეტის გაძლიერება;       მაღალი ბიოაქტიური ეფექტურობა;       მიკროელემენტის მაღალი შემცველობა;       სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი;
3.37
რკინური 250 გრ
შემადგენლობა: რკინის წყალში ხსნადი მარილი 30 %-იანი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზე       რკინის ნაკლებობისას     ჟანგბადის ათვისების გაუმჯობესება    ქლოროფილის გამომუშავების ზრდა    პროდუქტიულობის მატება    სამეციდინო პრეპარატის ხარისხი
3.37
კალური 250 გრ
შემადგენლობა: კალიუმის წყალში ხსნადი მარილი 40 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ფოტოსინთეზის გაძლიერება      ნახშირწყლების წარმოქნის მატება     ღეროების სიმტკიცის გაძლიერება     ოსმოსური წნევის მატება (ანტისტრესი)     სამეციდინო პრეპარატის ხარისხი
3.6
მაგნური 250 გრ
შემადგენლობა: მაგნიუმის წყალში ხსნადი მარილი 35 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ქლოროფილის სინთეზის გაძლიერება      ფოსფორის შეთვისების მომატება      ნახშირწყლების გაძლიერებული წარმოქმნა      სიმწიფის დაჩქარება      შენახვადობის გაზრდა      სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი
3.6
მარილური 500 გრ
შემადგენლობა: მიკროელემენტების კომპლექსი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზე       ფესვთა სისტემის ზრდა     ვეგეტაციური მასის მომატება     ნაყოფის ხარისხის გაუმჯობესება     ნაყოფიერების ზრდა     დაავადებებისადმი მდგრადობის ამაღლება      სამედქიცინო პროდუქტის ხარისხი
5.46
ბორური 500 გრ
შემადგენლობა: ბორის წყალში ხსნადი მარილი 37 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ანტიმიკობული ეფექტი      ანტივირუსული მოქმედება      მაღალი ანტიბაქტერიული ეფექტურობა      გამონასკვების სტიმულაცია     ფესვთა სისტემის მატება     ყლორტების ზრდის გაძლიერება      ძლიერი ბიოაქტიური ეფექტურობა      შაქრების წარმოქმნის გაძლიერება      სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი
5.52
რკინური 500 გრ
შემადგენლობა: რკინის წყალში ხსნადი მარილი 30 %-იანი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზე       რკინის ნაკლებობისას     ჟანგბადის ათვისების გაუმჯობესება    ქლოროფილის გამომუშავების ზრდა    პროდუქტიულობის მატება    სამეციდინო პრეპარატის ხარისხი
5.63
კალცური 500 გრ
შემადგენლობა: კალციუმის წყალში ხსნადი მარილი 100 %-იანი გამოყენების ნორმები 1 გრ. 1 ლ. წყალზეე       ფესვთა სისტემის განვითარება;       იმუნიტეტის გაძლიერება;       მაღალი ბიოაქტიური ეფექტურობა;       მიკროელემენტის მაღალი შემცველობა;       სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი;
5.63
მაგნური 500 გრ
შემადგენლობა: მაგნიუმის წყალში ხსნადი მარილი 35 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ქლოროფილის სინთეზის გაძლიერება      ფოსფორის შეთვისების მომატება      ნახშირწყლების გაძლიერებული წარმოქმნა      სიმწიფის დაჩქარება      შენახვადობის გაზრდა      სამედიცინო პროდუქტის ხარისხი
6
კალური 500 გრ
შემადგენლობა: კალიუმის წყალში ხსნადი მარილი 40 %-იანი გამოყენების ნორმები: 1 გრ. 1 ლ. წყალზე        ფოტოსინთეზის გაძლიერება      ნახშირწყლების წარმოქნის მატება     ღეროების სიმტკიცის გაძლიერება     ოსმოსური წნევის მატება (ანტისტრესი)     სამეციდინო პრეპარატის ხარისხი
6.03