აცეტიკი

აცეტიკი ორგანული სასუქი-ინდუქტორი ფუნგიციდური მოქმედებით.

ვაზი - ჭრაქი, ბაქტერიული კიბო;

ხეხილი - ხეხილის ბაქტერიული დაწვა, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი;

ბოსტნეული - ჭრაქი, ბაქტერიოზი, ფიტოფტორიოზი, ქეცი, ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი;

ბაღჩეული - ჭრაქი, ბაქტერიოზი;

კენკროვანი, დეკორატიული მცენარეები - ფოთლების ლაქიანობა;

ციტრუსი - ციტრუსის ბაქტერიული კიბო, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი.

შეიცავს ორგანულ მჟავას და სპეციალურად მომზადებულ მცენარეულ ექსტრაქტს. ეფექტი გამოწვეულია მჯავამმოლეკულებით, რომელიც ინაქტივირებს  სოკოვან სპორებს,მოქმედებენ სოკოების შესაბამის ფერმენტებზე, ხელს უშლის მათში ქიტინის(გარსის) წარმოქმნას.ეფექტურია   თუ იგი პროფილაქტიკურად გამოიყენება. აცეტიკი მუშაობს დაბალ ტემპერატურაზეც. მაღალი ეფექტურობის მისაღწევად აცეტიკი  უნდა იქნას გამოყენებული სოკოების    საწინააღმდეგოდ ალსულფ-თან,  პიროქს-იდთან,ლეცი-სთან,გოგირდთან  ერთად.აცეტიკი აგრეთვე ეფექტურია ფაროსანების,ბუგრებისა და სხვა მავნებელი მწერწბის  წინააღმდეგ როგორც რეპელლენტი და ინსექტიციდი.არ შეიძლება მისი გამოყენება პოტას-ისთან, გლას-ისთან, სპილენძის პრეპარატებთან ერთად. აცეტიკი არ ტოვებს ნარჩენებს მცენარეში და აბსოლუტურად არატოქსიკურია, რაც საშუალებას იძლევა  მოვიხმაროთ მოსავლის აღებამდე ცოტა ხნით ადრეც.

დოზირება 1.4 მლ/1ლ წყალზე

სტატიის ავტორი a, 2020-04-09